020-4414944

Meer NOW subsidie? Meer controle!

09-09-2020

Meer NOW subsidie? Meer controle!

Om te controleren of er geen fraude is gepleegd met de NOW-maatregel die voorziet in loonsubsidie in het eerste noodpakket van het kabinet, is een speciaal accountantsprotocol opgericht. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) meldt dat de strengheid van de controle vooral afhangt van de hoogte van het ontvangen subsidiebedrag. Hoe hoger het bedrag, hoe strenger de controle.

Controle van NOW-subsidie

Omdat er grote verschillen zijn in de bijna 140.000 bedrijven die de NOW-subsidie uit het eerste noodpakket hebben aangevraagd, wordt er nu onderscheid gemaakt bij de controle. Aan horecabedrijven die tot €25.000 aan subsidie hebben ontvangen in die tijd, wordt geen externe controleronde gevraagd. Wel wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd. Vanaf €125.000 moeten bedrijven een accountantsverklaring overleggen (zonder assurance). Werkgevers die meer dan €375.000 hebben ontvangen, moeten de meeste verantwoording afleggen (accountantsproduct met zekerheid ). ‘Blijkt deze er niet in voldoende mate te zijn, dan wordt de subsidie teruggevorderd', alsdus Wouter Koolmees.

Samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants heeft Koolmees een protocol opgesteld over hoe de controle achteraf zal plaatsvinden. Die afspraken zijn belangrijk omdat moet worden gekeken of de NOW-subsidie wel goed is terechtgekomen, maar het kabinet wil kleine ondernemingen niet opzadelen met enorme administratieve lasten.

Download protocol

Meer informatie of eens vrijblijvend kennismaken met PFC Horeca?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over onze dienstverlening en verschillende tarieven. Daarnaast kun je altijd een vrijblijvende offerte aanvragen.

Contact opnemen Offerte aanvragen

>>>Meer NOW subsidie? Meer controle!

Wij helpen u graag verder
Contact opnemen