020-4414944

Nieuwe cao horeca 2020 is ingegaan

09-01-2020

Nieuwe cao horeca 2020 is ingegaan

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan, maar vorig jaar hebben KHN, CNV en FNV een nieuwe cao voor de horeca gesloten met een looptijd van een jaar. Uiteraard betekent dit dat jij als horecaondernemer weer aan de bak mag om je te verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen. Om dit iets makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet.

Wettelijk minimumloon

Medewerkers die op 31-12-2019 een loon hebben tussen het basis- en eindloon van de huidige cao-loontabel krijgen per 1-1-2020 een loonsverhoging van 3%. De jaarlijkse prestatieverhoging die afhangt van de beoordeling, is daardoor wel per direct afgeschaft. Mocht je al een verhoging hebben toegezegd aan jouw werknemer, dan wordt dit verrekend met de 3%. Het nieuwe loon wordt na het doorberekenen getoetst aan de nieuwe loontabel.

Oproeptermijn

Vanaf 1 januari 2020 heb jij als werkgever, conform de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), de verplichting om jouw werknemer minstens 4 dagen van te voren op te roepen voor werk. In de horeca cao is echter vastgelegd dat de oproeptermijn verkort is tot minimaal 1 dag.

Voor jou als horecaondernemer betekent dit dat je tot 24 uur van te voren de werknemer schriftelijk of elektronisch (dus via mail of WhatsApp bericht) kan oproepen om te komen werken. Indien je niet voldoet aan deze termijn, is de werknemer niet verplicht om te komen werken.

Als je als werkgever de oproep afzegt of de werktijden verandert, dan heeft de werknemer vanaf 1 januari recht op loon over de uren waarop hij* was opgeroepen.

Contracten

Vanaf 2020 kun je als werkgever met jouw medewerker maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. 

Voor seizoenswerk is de tussenpoos tussen bepaalde contracten verkort van maximaal 6 naar maximaal 3 maanden. Er is sprake van seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan. Hierdoor ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd.

Aanpassing vakkrachten

In de horeca-cao wordt er gesproken over vakkrachten en niet-vakkrachten. Wanneer je werknemer een vakkracht is, ben je verplicht om hem meer te betalen voor dezelfde functie dan wanneer hij een niet-vakkracht is.

Jouw werknemer is vanaf 1 januari 2020 een vakkracht als de werknemer 18 jaar of ouder is en een erkend vakdiploma in zijn of haar bezit heeft. Indien de werknemer geen vakdiploma heeft, maar wel 1976 ervaringsuren in dezelfde functie bij jou of een vorige werkgever heeft opgebouwd op of na zijn 18e verjaardag, dan is hij of zij ook een vakkracht.

Voorheen was de werknemer alleen maar een vakkracht als hij deze uren bij jou in dienst had opgebouwd. Een werknemer is dus veel eerder een vakkracht en dit heeft gevolgen voor het uitbetalen van het salaris.

Wil je je helemaal niet verdiepen in de nieuwste cao-ontwikkelingen, maar je richten op jouw eigen passie, namelijk jouw horecaonderneming? Laat ons je dan helpen door administratieve rust te creëren.

Contact opnemen Offerte aanvragen

*Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

>>>Nieuwe cao horeca 2020 is ingegaan

Wij helpen u graag verder
Contact opnemen