020-4414944

Nieuwe wetten en regels in 2017

04-04-2017

Nieuwe wetten en regels in 2017

Een nieuw jaar brengt altijd nieuwe wetten en regels met zich mee. Ook al zijn de eerste maanden van het jaar 2017 alweer voorbij, het is altijd goed om de belangrijkste veranderingen even op een rijtje te hebben. Met welke veranderde wet- en regelgeving moet jij als horecaondernemer rekening mee houden het aankomende jaar?

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Sinds januari 2017 zijn er strengere regels voor de uitbetaling en administratie van loon. Als werkgever ben je verplicht om tenminste het netto wettelijk minimumloon voor de werknemer giraal (via een bankoverschrijving) over te maken. Het loon van de werknemer mag niet meer contact worden uitbetaald, ook niet gedeeltelijk.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Om het voor ondernemers interessanter te maken om bepaalde groepen werknemers in dienst te nemen, heeft de Nederlandse overheid een nieuw systeem van premiekortingen en het lage inkomensvoordeel (LIV) bedacht. Het lage inkomensvoordeel geldt sinds januari 2017 en is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen. De Belastingdienst betaalt dit voordeel uit als je medewerkers in dienst hebt die tussen de 100% en 120% van het minimumloon verdienen. Hoeveel deze tegemoetkoming bedraagt, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van het gemiddelde uurloon. Ben jij benieuwd of jij recht hebt op het lage inkomensvoordeel, gebruik dan de regelhulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arboregels bij ziekte

Is een medewerker langere tijd ziek? Dan heeft de medewerker vanaf 2017 het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Wanneer de medewerker het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan een second opinion worden aangevraagd. Jouw arbodienst moet dit dan faciliteren.

Minimumloon per 1 januari 2017

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de bedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid (leerlingen en loongroep 1), zijn per 1 januari 2017 gewijzigd. Ook de loontabellen voor vakkrachten zijn gewijzigd. 

Bekijk de loontabellen

Pensioenfonds Horeca en Catering

Vanaf 1 januari 2017 volgt de regeling van het horecafonds de opbouw tot maximaal 67 jaar. Hierdoor gaan werknemers meer pensioen opbouwen. De premie is overigens niet veranderd. Voor meer informatie en de premiegegevens kun je terecht op www.phenc.nl.

Meer informatie of eens vrijblijvend kennismaken met PFC Horeca?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over onze dienstverlening en verschillende tarieven. Daarnaast kun je altijd een vrijblijvende offerte aanvragen.

Contact opnemen Offerte aanvragen

>>>Nieuwe wetten en regels in 2017

Wij helpen u graag verder
Contact opnemen